Πολιτική Προστασίας

Ο δικτυακός τόπος «aeginaproject.gr» περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελείται από πνευματικά δικαιώματα της «The aeginaproject.gr»

Η πολιτική ασφαλείας του «aeginaproject.gr» έχει κατ ‘αρχήν τις σχετικές διατάξεις τόσο του εθνικού δικαίου όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με το ιδιωτικό απόρρητο (ενδεικτικά αναφέρουμε τους νόμους 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 3471/2006 για την προστασία της προσωπικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εφαρμόζονται σήμερα, οι κανονισμοί που εξασφαλίζουν τις ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου της ADAE όπως έχουν δημοσιευθεί στις FEK 87 & 88 / 26-01-2005 και είναι που ισχύουν σήμερα και PD 47/2005, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.Τα σχετικά κείμενα είναι διαθέσιμα στο κοινό στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ρυθμιστικών / εποπτικών αρχών, συγκεκριμένα στην προστασία των δεδομένων (www.dpa.gr) η Αρχή για την Ασφάλεια και την Ασφάλεια των Επικοινωνιών (www.adae.gr) και η εθνική επικοινωνία & μετάθεση (www.eett.gr).

Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του «aeginaproject.gr» απαιτούνται τα εξής:

  • Όνομα
  • Τηλέφωνο
  • E-mail

Τα παραπάνω δεδομένα δεν αποκαλύπτονται ποτέ σε τρίτους, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης πρέπει να διατηρεί το απόρρητο του κωδικού πρόσβασης. Ο δικτυακός τόπος «aeginaproject.gr» μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από επισκέπτες / χρήστες σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για την επαλήθευση της παραβίασης των όρων χρήσης, όπως αναμένεται στη νομική ειδοποίηση και για κανένα άλλο λόγο. Ο ιστότοπος «aeginaproject.gr» δεν αποκαλύπτει το περιεχόμενο των μηνυμάτων, εκτός από το ότι ο χρήστης συμφωνεί.

Ο παρών ιστότοπος περιλαμβάνει αναφορές σε άλλους ιστότοπους (συνδέσμους) που έχουν κατασκευαστεί από άλλα άτομα και οργανισμούς. Αυτές οι αναφορές παρέχονται υπέρ των χρηστών, για περισσότερες πληροφορίες.

Ο δικτυακός τόπος «aeginaproject.gr» έχει το δικαίωμα να αλλάζει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης του δικτυακού της τόπου και να δημοσιεύει στον παρόντα δικτυακό τόπο. Για τον παραπάνω λόγο, συνιστούμε στους χρήστες να επισκέπτονται συχνά την τρέχουσα σελίδα.